۲۸

مرداد
لینک ثبت نام فعال شد. لینک ثبت نام

۲۵

خرداد
با سلام اطلاعات مربوط به لیگ ها به زودی بارگذاری خواهند شد. همچنین لینک ثبت نام از اول تیر فعال می شود.

مسابقات

1.رباتیک

اطلاعات به زودی اضافه می گردد.

2.بتن

اطلاعات به زودی اضافه می گردد.

3.سازه ماکارونی

اطلاعات به زودی اضافه می گردد.

4.طراحی توربین آبی

اطلاعات به زودی اضافه می گردد.

5.برآورد حجم مخزن دریاچه

اطلاعات به زودی اضافه می گردد.

حامیان

برگزار کنندگان

})