اختراعات


دومین دوره جشنواره و مسابقات فناورانه صنعت آب و برق (کارون کاپ) در نظر دارد تا در دومین سال برگزاری این رویداد مهم کشوری با بهره گیری از تفکر و ایده ی خلاق جوانان ایرانی در قالب مسابقات لیگ اختراعات علاوه بر ایجاد شور و نشاط علمی، عاملی باشد برای شناسایی مخترعانی که می توانند با ایده های کاربردی خود گره های مختلف صنعتی اقتصادی این مرز و بوم را بگشایند و یا با بکارگیری نبوغ خود گامی نو در عرصه های صنعتی بردارند ، و با معرفی ایده های برتر به صنایع مربوطه زمینه ساز رشد جوانان ایران زمین نیز باشد.
این دوره از مسابقات «اختراعات» با حمایت مستقیم دفتر فدراسیون بین المللی اختراعات در ایران برگزار خواهد شد که از طرف آن دفتر به طرح های برگزیده دیپلم و نشان اهدا خواهد شد، ضمن آنکه مشاوره و کارگاه های تخصصی ثبت اختراعات بین المللی به صورت همزمان در جشنواره ارائه خواهد شد.