معــرفی بخــش ایـــده ها


ایده و ایده پردازی همواره راهگشای گره ها و مشکلات جوامع بشری بوده است و هر مشکلی در طول تاریخ با ارائه ی ایده و مشارکت در حل آن به نقطه ی مطلوب می رسید، امروزه با توجه


به سرعت رشد علم و توسعه و دسترسی بهتر به منابع و اطلاعات می توان با ارائه ی ایده هایی گاها ساده و یا پیچیده اما کاربردی بسیاری از مشکلات و کاستی های جامعه، صنعت و… را رفع


نمود که همایش های ایده پردازی راهی جدید برای سرعت بخشیدن به عملی کردن ایده و تولید و اجرای آن با کمک نهاد ها یا سازمان های حمایت کننده است.

اهـــداف

ترویج فرهنگ ایده پردازی تولید ثروت از داشته های فکری شناسایی و توانمند سازی ایده های برتر
طرح ایده های نو در زمینه ها و حوزه های مختلف و تجاری سازی آنها آشنایی با نهادهای حمایت کننده از ایده ها(پارک و مراکز رشد)
شناسایی، مشاوره، آموزش و هدایت صاحب ایده به سوی تجاری سازی

راهنمــای ثبــت نــام

سرپرست بخش ایده: احسان راکی Email:ehsanraki@yahoo.com
پس از ثبت نام موفقیت آمیز، کد پیگیری به صورت پیامک و همچنین از طریق ایمیل برایتان ارسال می گردد.همچنین خطاهای موارد خواسته شده در هنگام ثبت نام در زیر دکمه ثبت نشان داده می شود.
قابل توجه کلیه شرکت کنندگان در بخش ایده نیاز است که قبل از شروع ثبت نام فایل الگو را از لینک زیر دانلود و تکمیل تا در هنگام ثبت نام بارگزاری نمایید.