نمایندگی های ثبت نام دومین جشنواره و مسابقات کشوری فناوری های نوین در صنعت آب و برق (کارون کاپ)