هزینه رزرو غذا و اتاق

 • هزینه رزرو غذا

  صبحانه:
  3000 تومان
  جوجه کباب:
  8000 تومان
  کوبیده:
  8000 تومان
  زرشک پلو با مرغ:
  7500 تومان
  قرمه سبزی:
  6500 تومان
  صبحانه
  جوجه کباب
  کوبیده
  زرشک پلو با مرغ
  قرمه سبزی
 • هزینه رزرو اتاق

  اتاق هر نفر (یک شب):
  13000 تومان
  سوئیت هر نفر (یک شب):
  30000 تومان
  سوئیت پنج نفره (یک شب):
  120000 تومان
  سوئیت چهار نفره (یک شب):
  120000 تومان
  اتاق هر نفر (یک شب)
  سوئیت هر نفر (یک شب)
  سوئیت پنج نفره (یک شب)
  سوئیت چهار نفره (یک شب)


هزینه رزرو غذا در وعده ناهار 13000 تومان می باشد.