هزینه ثبت نام مسابقات کـــارون کــاپ

قابل توجه تیم های شرکت کننده در جشنواره و مسابقات فناوری های نوین در صنعت آب و برق
هزینه ثبت نام تیم ها جهت شرکت در بخش های مختلف به شرح زیر می باشد

هزینه ثبت نام لیگ های رباتیک