هزینه ثبت نام مسابقات کارون کاپ

قابل توجه تیم های شرکت کننده در جشنواره و مسابقات فناوری های نوین در صنعت آب و برق:

هزینه ثبت نام تیم ها جهت شرکت در بخش های زیر توسط شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب پرداخت می شود و تیم های متقاضی می توانند به صورت رایگان ثبت نام خود را جهت شرکت در جشنواره و مسابقات قطعی نمایند.

1. بخش ایده ها
2. طرح های پژوهشی سرمایه پذیر
3. لیگ رباتهای‌ زیر دریایی ROV
4.لیگ رباتهای‌ زیر دریایی AUV
5.لیگ رباتهای‌ زیر دریایی Scout دانش آموزی

هزینه ثبت نام لیگ های رباتیک

هزینه ثبت نام لیگ های بتن و سازه ماکارونی