کارگاه های آموزشی

مشخصات شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب


شناسه ملی شرکت: 14005242172
کد اقتصادی شرکت: 411498433533
شماره کارت شرکت: 6037707000029011
شماره حساب شرکت: 814725014
شماره شبا شرکت: IR18 0160 0000 0000 0814 7250 14

برای دیدن سرفصل های کارگاه ها میتوانید فایل Pdf زیر را دانلود نمایید


دانلود فایل PDF مشخصات کارگاه ها

 • تاریخ و زمان برگزاری

  26 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  -25 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  24 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  26 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  26 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  25 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  25 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  25 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  24 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  24 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  25 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  25 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
  24 بهمن 96
  13:30 الی 16:30
  25 بهمن 96
  ساعت 9 الی 12
 • ارایه دهنده

  آقای دکتر مسعود شفقی
  آقای مهندس بیژن نصیری
  آقای دکتر بهروز زارع
  آقای دکتر پیمان شیرمردی
  آقای مهندس سید میلاد فیاضی
  خانم دکتر فاطمه کاراندیش
  آقای دکتر ابوالفضل درزی
  آقای مهندس علی سمرقندی
  خانم دکترشیوا خسروی
  آقای دکتر علیرضا بازارگان
  آقای مهندس محمد قیصری
  آقای مهندس عیسی خوشوقت
  خانم مهندس فاطمه یزدان نژاد
  آقای دکتر محسن شاطرزاده
  آقای مهندس اکبر ترکان پوری
  آقای مهندس فرهاد سیفوری
  آقای مهندس حمید طبری آقای
  آقای مهندس مهران عندلیب
  آقای دکتر امین خرمیان
 • عنوان کارگاه آموزشی

  برندسازی فردی برای مخترعان و کارآفرینان
  ثبت بین المللی اختراعات
  بازار یابی و برند سازی دستاوردهای علمی و پژوهشی
  آشنایی با سد ها و نیروگاه های آبی
  معرفی ربات های زیر دریایی و کاربرهای آن در صنعت
  -تحلیلی بر رد پای آب و مبادلات آب مجازی ایران(مفاهیم، چالش ها و دیدگاه های نوین) -آب مجازی از دیدگاه کاربرد و اجرا در ایران(چالش ها و راهکارهای اجرایی)
  تعمیر و نگهداری پمپ
  بررسی شرایط اضطراری در سدها(EPA) و دستور العمل آن
  نمک زدایی و شیرین سازی آب
  کاربرد های اینترنت اشیا در صنعت آب و برق
  آموزش انتقال تکنولوژی و تشریح نظامنامه پیوست فناوری
  طراحی و بهره برداری ایستگاه های پمپاژ
  تعمیر و نگهداری کلید اصلی ژنراتور
  رویکردهای نوین در مدلسازی هیدرولوژیکی

برای دیدن سرفصل های کارگاه ها میتوانید فایل Pdf زیر را دانلود نمایید


دانلود فایل PDF مشخصات کارگاه ها