قوانین و سوالات متداول


چه افرادی می توانند در مسابقات شرکت کنند؟

تمام دانشجویان ، دانش آموزان و افراد با ربات هایی که آماده کرده اند می توانند در لیگ های مورد نظر شرکت کنند.این نکته حائز اهمیت است که برای لیگ دانش آموزی شرایط سنی در نظر گرفته شده است و اگر شرایط سنی را رعایت نکند به هیچ وجه حق شرکت در مسابقات را نخواهد داشت.

روند ثبت نام تیم ها چگونه است؟هر تیم می تواند از قسمت ثبت نام نسبت به ثبت مشخصات تیم خود اقدام کند.

اگر یک تیم بیشتر از یک عضو داشت چگونه باید اعضا را ثبت نام نماییم؟ بعد از اینکه سرپرست تیم از قسمت ثبت نام، با موفقیت تیم را ثبت نام کرد. وارد حساب کاربری خود شده و از قسمت اعضا اقدام به اضافه کردن اعضا نماید.

آیا می توان اطلاعات شخصی ثبت شده را اصلاح کرد؟ سرپرست تیم پس از ورود به سیستم می تواند مشخصات تیم و اعضای تیم را ویرایش نماید.

آیا با یک نام تیم می توان در چند لیگ ثبت نام کرد؟بله.