اعلام حمایت اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان از سومین جشنواره و مسابقات فناوری های نوین در صنعت آب و برق کارون کاپ