معــرفی بخــش لیگ زیر دریایی دانش آموزی

ایران کشوری‌ دریاییست. با توجه به توسعه روزافزون صنعت دریا و نیز وجود خطر و محدودیت های حضور انسان در اعماق دریا ، ربات های زیردریایی برای کمک به این عرصه طراحی و ساخته می شوند. این ربات ها قادر به انجام عملیات هایی از قبیل: بازرسی از بدنه سدها، اکتشاف، نقشه برداری، کابل گذاری و… در اعماق دریاها و دریاچه ها می باشند.


با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفته طراحی و ساخت ربات های زیردریایی در اختیار تعداد معدودی از کشور ها از جمله ایران است، کارون کاپ با همکاری شرکت دانش‌بنیان جهان صنعت جنوب قصد دارد نسبت به بومی سازی این صنعت و کمک به پیشرفت و بالندگی هرچه بیشتر کشور عزیزمان در این صنعت اقدام نماید.

شرکت دانش‌بنیان جهان صنعت جنوب و کارون کاپ با ایجاد زیرساخت‌ها از قبیل طراحی و تهیه سرفصل ها و بسته های مختلف آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، مسابقاتی را طراحی نموده که دستیابی‌ به اهداف‌ خود‌ را میسر می نماید.
زمان برگزاری مسابقات :29 و 30 بهمن ماه97


سایت جشنواره:www.karuncup.com


تلفن دبیرخانه:09909430460

راهنمــای ثبــت نــام

تماس با ما(رباتیک دانش آموزی)