هزینه رزرو غذا و اتاق

 • هزینه رزرو غذا

  چلو میکس+نوشیدنی(دوغ،نوشابه):
  16.000تومان
  چلوجوجه کباب+نوشیدنی(دوغ،نوشابه):
  14.000تومان
  چلوکوبیده+نوشیدنی(دوغ،نوشابه):
  14.000تومان
  چلو مرغ+نوشیدنی(دوغ،نوشابه):
  14.0000تومان
  چلوقرمه سبزی+نوشیدنی(دوغ،نوشابه):
  10.000تومان
  آش:
  3.000تومان
  حلیم:
  3.000 تومان
  پنیر،کره، مربا:
  3.000 تومان
  تخم مرغ آبپز:
  3.000 تومان
  خورشت قیمه:
  10.000تومان
  چلو میکس+نوشیدنی(دوغ،نوشابه)
  چلوجوجه کباب+نوشیدنی(دوغ،نوشابه)
  چلوکوبیده+نوشیدنی(دوغ،نوشابه)
  چلو مرغ+نوشیدنی(دوغ،نوشابه)
  چلوقرمه سبزی+نوشیدنی(دوغ،نوشابه)
  آش
  حلیم
  پنیر،کره، مربا
  تخم مرغ آبپز
  خورشت قیمه
 • هزینه رزرو اتاق

  اتاق هر نفر (یک شب):
  35.000 تومان
  اتاق هر نفر (یک شب)
 • برنامه غذایی روزانه مسابقات

  ناهار:قرمه سبزی،چلو مرغ شام: چلو جوجه،چلو کوبیده:
  97/11/28
  صبحانه : تخم مرغ،حلیم/ناهار:چلوکوبیده،خورشت قیمه /شام: چلو جوجه ، قرمه سبزی:
  97/11/29
  صبحانه:آش،پنیر کره مربا /ناهار :چلو مرغ،چلو کوبیده/شام:چلو مرغ ، میکس:
  97/11/30
  ناهار:قرمه سبزی،چلو مرغ شام: چلو جوجه،چلو کوبیده
  صبحانه : تخم مرغ،حلیم/ناهار:چلوکوبیده،خورشت قیمه /شام: چلو جوجه ، قرمه سبزی
  صبحانه:آش،پنیر کره مربا /ناهار :چلو مرغ،چلو کوبیده/شام:چلو مرغ ، میکس

نکات: برای 50 نفر اول با الویت ثبت نام سریع تر سوئیت تعلق می گیرد.