رده بندی نهایـــی تیم های برتر کارون کـــاپ ۲۰۱۹

معــرفی بخــش بتن و سازه ماکارونی

از راهکردهای شناخت درست دنیای علم، طراحی و اجرای نمونه ها و فراهم سازی شبیه سازی است. بتن و ماکارونی دو مورد از مواردی است که در دنیای مهندسی نمونه های مناسب ارزیابی ها هستند.
ماکارونی بدلیل ماهیت ترد و توان شبیه سازی عملکرد نیروهای کششی و فشاری که در دنیای مهندسی بسیار دخیل اند، بدلیل هزینه پایین تر می تواند نمونه مناسبی برای شبیه سازی ها باشد و به همین منظور برای تجسم بهتر سازه ها و نیروهای آن ها گزینه مناسبی است.
بتن نیز که از مصالح ساختمانی است، می تواند با نمونه های کوچک ارزیابی مناسب برای افزایش دانش ساخته های بتنی باشد.
در گرایش های حال حاضر مسابقات، در بخش سازه ماکارونی شرکت کنندگان برای انتقال صحیح نیروها، و در بخش بتن نیز مقاومت ساختاری سازه آن ها در برابر بارگذاری تکرارشونده و افزایش یابنده مورد چالش قرار خواهند گرفت.
در دوره قبل انجمن کشوری تات مسئولیت برگزاری این مسابقات را در راستای همکاری با جشنواره کارون کاپ برعهده داشته است و استقبال خوبی نیز بعمل آمد. در این دوره نیز همراه با شرکت مهندسی نیماپارسوماش تمام تلاش خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه خواهد داشت.


وبسایت انجمن کشوری تات:
www.tatmakaron.com
تماس با دبیرخانه:
09362135100

راهنمــای ثبــت نــام